THẠC SĨ

Khoá 11 - 12

Khoá 13-14

ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

Khoá 25-29

Khoá 30 - 32

Khoá 33 - Tín chỉ hoá

ĐHKCQ TẬP TRUNG

Khoá 1999 - 2003

Khoá 2004 - 2007

ĐHKCQ BÁN TẬP TRUNG

Khoá 1999 - 2003

Khoá 2004 - 2007

THÔNG TIN

     Chương trình đào tạo được xây dựng dựa và chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo các trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt là được sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác với nước ngoài như: Chương trình MHO, NPT của Hà Lan; Chương trình VLIR của Bỉ; CECI của Canada,...

     Chương trình đào tạo bậc đại học đã qua 4 lần cập nhật:

     - Khoá 18 - 19

     - Khoá 20 - 24

     - Khoá 25 - 29

     - Khoá 30 - 32

     Và hiện tại đang hoàn chỉnh chương trình theo tín chỉ áp dụng từ khoá 33 và chuyển đổi chương trình đào tạo khoá 31, 32 theo chương trình này.

 

Khoa Kinh tế - Quản tri kinh doanh

Khu I, đường 30/04, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 071.838831-071.839089.  Fax: 071.839168.